Ministerija nesprendė viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto turto valdymo problemų - Diga

Ministerija nesprendė viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto turto valdymo problemų

Seimo Sveikatos reikalų komitetas gegužės 17 d. posėdyje svarstė klausimą dėl Valstybės kontrolės valstybinio audito ataskaitos „Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas“.

Išklausę posėdyje pateiktą Valstybės kontrolės atstovų informaciją, komiteto nariai pažymėjo, kad remiantis ataskaitoje pateikta informacija dėl ankstesnių auditų metu nustatytų pastebėjimų, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) nesiėmė aktyvių veiksmų spręsdama turto, atiduoto pagal panaudos sutartis viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms, valdymo problemų, taip pat neužtikrino tinkamo šio turto valdymo ir naudojimo.

Valstybės kontrolė nustatė, kad SAM neturi tikslių duomenų apie perduotą turtą, neatnaujina panaudos sutarčių ir neprižiūri jų vykdymo, nedisponuoja informacija apie laisvas patalpas, neinicijuoja jų nuomos, išnuomoja patalpas mažesne nei rinkos kaina, nenaudojamo turto klausimus sprendžia formaliai, nedalyvauja parduodamo turto kainų ir dalyvio mokesčio nustatyme. Taip pat pažymėta, kad sprendimai dėl SAM perduoto turto nurašymo yra pavėluoti, dalį turto valdytojo funkcijų SAM paveda vykdyti pačioms sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios nėra suinteresuotos dėti didžiausias pastangas tinkamai jas atlikti, nes negauna turto nuomos, pardavimo pajamų ir nėra atsakingos už turto valdymo principų taikymą.

Valstybės kontrolė taip pat pažymėjo, kad dėl informacijos apie valdomą turtą trūkumo galėjo būti priimami nepagrįsti sprendimai dėl įrangos ir pastatų, investicijų jiems poreikio planavimo ir paskirstymo, sveikatos priežiūros paslaugų tinklo kūrimo, todėl valstybė gavo mažesnes pajamas už išnuomotą ir parduotą SAM valdomą turtą.

Atsižvelgiant į ataskaitos išvadas ir jose nurodytas galimas netinkamo turto valdymo pasekmes, komitetas siūlo SAM pradėti tarnybinį tyrimą dėl galimai padarytų tarnybinių nusižengimų, susijusių su pagal panaudą viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto turto valdymu, ir spręsti dėl tarnybinės atsakomybės taikymo atsakingiems asmenims. Komitetas taip pat siūlo įgyvendinti ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą jame nurodytais terminais.

Autorius

DIGA

DIGA