Pradedama formuoti naujos sudėties Privalomojo sveikatos draudimo taryba - Diga

Pradedama formuoti naujos sudėties Privalomojo sveikatos draudimo taryba

Pacientų interesus ginančios, ekspertinės ir sveiką gyvenseną propaguojančios organizacijos kviečiamos deleguoti savo narius į Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) tarybą ir taip prisidėti prie svarbių sprendimų sveikatos apsaugos srityje. Tokių organizacijų Lietuvoje veikia daug ir jų nuomonė labai svarbi, todėl Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) skelbia viešą atranką ir kviečia jas deleguota savo atstovus. Taip pradedama formuoti naujos sudėties PSD taryba.

Tokia galimybė – skelbti viešą atranką – yra numatyta ir pagal naująją tvarką, kuri įsigalioja nuo liepos. Siekiant sudaryti galimybę minėtų organizacijų atstovams pretenduoti į PSD tarybos narius turi būti jiems siunčiamas kvietimas ir po to vykdoma atranka. Kitų organizacijų atstovai yra deleguojami.

Sveikatos aVaizdo rezultatas pagal užklausą „psd taryba“psaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, labai svarbu, kad šie tarybos nariai būtų nepriekaištingos reputacijos, gebėtų teikti profesionalią nuomonę, vertinti finansinę sveikatos priežiūros sistemos situaciją, gebėtų svarstyti PSD tarybos kompetencijai priskirtus klausimus.

„Tad kviečiame pacientų interesus ginančias organizacijas ir sveiką gyvenseną propaguojančias organizacijas deleguoti savo atstovus, kurie prisidėtų sprendžiant svarbius klausimus sveikatos sistemoje. Tikimės, kad artimiausiu metu PSD tarybą papildys šie du atstovai, kurie tinkamai atstovaus žmonių interesams“, – sako ministras A. Veryga.

PSD taryba yra kolegiali patariamoji institucija sveikatos apsaugos ministrui, kurios nuostatus ir sudėtį tvirtina SAM. Tai labai svarbi institucija, iš kurios tikimasi ne tik ministerijoje parengtų klausimų aptarimo, bet ir aktyvesnio vaidmens, teikiant siūlymus dėl sveikatos sistemos tobulinimo ir priimamų sprendimų. Tad buvo nuspręsta pertvarkyti šią tarybą, kas ir padaryta naujoves įtvirtinant teisės aktuose.

Pagal naująją tvarką, į PSD tarybą turi įeiti 15 narių: SAM, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Finansų ministerijos, Vyriausybės kanceliarijos ir Valstybinės ligonių kasos atstovai, penki draudėjų (darbdavių) atstovai, penki apdraustųjų atstovai.

Informaciją apie siūlomus kandidatus galima teikti iki 2017 m. liepos 7 d. atsakingiems specialistams.

Autorius

admin