Pritarė siūlymui padidinti asmenų, galinčių gauti informaciją apie pacientą, skaičių - Diga

Pritarė siūlymui padidinti asmenų, galinčių gauti informaciją apie pacientą, skaičių

Seimas po svarstymo pritarė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pataisoms. Svarstomu projektu siekiama išplėsti paciento atstovų pagal įstatymą bei subjektų, kuriems yra teikiama informacija apie pacientą, kuris negali būti laikomas sugebančiu protingai vertinti savo interesus, skaičių.

„Kviečiu visus palaikyti šį projektą. Jis nėra sudėtingas, bet tikrai padės žmonėms, kurie neturi sutuoktinių ar vaikų. Jis padidina paciento atstovų pagal įstatymą kiekį, įtraukiant pilnamečius brolius, seseris ir vaikaičius bei senelius. Tokiu būdu mažinami biurokratiniai apribojimai, praplečiamos pacientų teisės, o sveikatos apsaugos sistema tampa lankstesne“, – sakė Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos narys Mindaugas Puidokas.

Šiuo metu galiojančiame įstatyme įtvirtinta, kad informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui, sugyventiniui, paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.

Siūloma nustatyti, kad nesant nurodytų asmenų arba nesant galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama vienam iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu.

Analogiškais atvejais minėtiems asmenims galėtų būti suteikiama ir konfidenciali informacija tiek, kiek būtina paciento interesams apsaugoti.

Numatoma, kad nepilnamečiam pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas.

Pilnamečiam pacientui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jo nėra, – vienas iš šio paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš šio paciento pilnamečių vaikų, arba vienas iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų), arba vienas iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienas iš šio paciento senelių. Į pilnamečio paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, artimuosius dėl sutikimo būti atstovu pagal įstatymą kreipiamasi tokiu eiliškumu: į sutuoktinį, sugyventinį (partnerį), tėvus (įtėvius), pilnamečius vaikus, pilnamečius brolius (seseris), pilnamečius vaikaičius, senelius. Gavus vieno iš šių asmenų sutikimą būti atstovu pagal įstatymą, kitų asmenų sutikimas nereikalingas.

Numatoma, kad pataisos įsigaliotų 2018 m. liepos 1 d.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-975(2) po svarstymo pritarė 86 Seimo nariai, nė vienas nebalsavo prieš, 3 susilaikė.

Autorius

modesta